vendredi 13 septembre 2013

Programme

Programme, programme, programme !! Quand tu nous tiens !!!

Pas si facile d'établir un programme d'activités qui puissent plaire au maximum d'entre vous.

Multilingual Café a pour but principal l'accompagnement des familles dans le choix d'une éducation bilingue et multiculturelle.
Il y a tellement de sujets à aborder.
Il y a tellement de moments où j'aimerais donner la parole aux familles.

Dites-nous ce que vous aimeriez voir et faire cette année ?


_____________________A program of activities !! Ah I keep thinking about it!!

It is not so easy to establish a program of activities which will appeal to most of you.

The aim of Multilingual Cafe is to accompany the families in their choice of bilingual and multicultural education
There are so many themes we can talk about.
There are so many times when I could give families the chance to talk and share.

Is there anything in particular you would like this year? 


_____________________

Een programma van activiteiten! Ik blijf denken over het!

Het is niet zo makkelijk om een ​​programma van activiteiten voor te bereiden dit op elk van jullie zij pleziertje heeft.

Het doel van Multilingual Cafe is om de gezinnen te begeleiden met hun keuze voor een tweetalig en multicultureel opvoeding voor hun kinderen. 
Er zijn zo veel onderwerpen die we kunnen praten.
Er zijn tijd wanneer ik families de gelegenheid geven kon om te praten en te delen.

Is er iets in het bijzonder dat u dit jaar wilt?


Aucun commentaire: