mercredi 28 août 2013

La rentrée / Back to school / Begin van schooljaar

Bonjour,

Dans quelques jours, nous serons en septembre. Cela veut dire retour à une certaine routine autour de l'école et de ses activités. Retour de mes activités avec Multilingual Café et Expat Lang. Dès lundi je serai là avec des nouvelles.
Notre rendez-vous hebdomadaire sera le mardi où je publierai de nouveaux articles et annoncerai les activités à venir.


In a few days time, September is back. Which means we are getting back into some kind of a routine with school and activities. Back also with the Multilingual Cafe and Expat Lang activities. As early as Monday, I will give you some more news.
Our weekly "rendez-vous" will be on Tuesday when I publish some new articles and will reveal activities to come.

Over een paar dagen zullen we in september zijn. Dit betekent dat we steeds in een soort routine terugkeren rond school en activiteiten. Terug ook met Multilingual Café en Expat Lang. Op maandag zal ik je wat meer nieuws geven.
Onze wekelijkse "rendez-vous" zal op dinsdag zijn wanneer ik nieuwe artikelen zullen publiceren en aankomende activiteiten openbaren maken.